Звіт 10 пі 2013 бланк

звіт 10 пі 2013 бланк
Роботодавці — підприємці та юридичні особи зобов’язані працевлаштовувати інвалідів, якщо середня кількість їхніх найманих працівників становить вісім і більше осіб. Мета кадрового аудиту: • перевірка наявності всіх необхідних доку- ментів, які ведуться на підприємстві; • аналіз та перевірка відповідності кадрової документації чинному законодавству України; • відновлення втрачених документів та вип- равлення помилок. Пример заполнения Пример заполнения Отчета о занятости и трудоустройству инвалидов по форме № 10-ПІ рассмотрим на условном числовом примере.


Таблиця заповнюється так (див. приклад і зразок): — у рядку 01 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік. Первинна звітність подається з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії). Уточнювальна звітність подається в разі необхідності на заміну первинної та містить уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента тощо. Згідно з п. 2 Порядку №70 звіт може бути подано як особисто (самим працедавцем або його представником), так і поштою — рекомендованим листом. Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу.

Для бухгалтерів це насамперед означає подання річних звітів. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності показники про середню кількість працівників не подають. Звіт подається за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку. 3.2. ФО — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до органів доходів і зборів звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом. Розписка про одержання звіту заповнюється відповідальною особою органу доходів і зборів, що прийняла пакет документів. Отчет в территориальное отделение Фонда может быть подан: лично работодателем. В этом случае датой получения Отчета является дата представления отчета работодателем (согласно отметке Фонда); по почте, заказным письмом.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.